Høring - endringar i yrkestransportlova og yrkestransportforskrifta

Samferdselsdepartementet sender på høyring framlegg til endringar i yrkestransportlova.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.09.2016