Høringer

Høring - etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å etablere en lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2020