Høring - (EU) direktivene 2018/2001 (fornybar energi), 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem)

Ren energipakken (Clean Energy for all Europeans) ble fremmet av Europakommisjonen 30. november 2016

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2019