Høring - forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2013