Høring - forslag om bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om adgang til bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.04.2017