Høring - forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å legge om dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting slik at den blir plattformnøytral i sin innretning, samt et forslag om å innføre en ny støtteordning for minoritetsmedier.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2013