Mediestøtteloven

Lov 18. desember 2020 nr. 153 om økonomisk støtte til mediene

Loven skal legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier over hele landet ved å bidra til forutsigbare økonomiske rammer for medienes virksomhet og en styrket uavhengighet i forvaltningen av mediestøtten.

Se loven på lovdata.no