Høring - forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013