Høring - Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår å øke overproduksjonsavgiften på melk med virkning fra 1. januar 2017. Overproduksjonsavgiften på melk fastsettes av LMD i forskrift, og ble sist økt med virkning fra 1. januar 2016. Ved innføring av overproduksjonsavgiften i 1997 ble det lagt til grunn at avgiften skal ligge på om lag 90 prosent av melkepris. Overproduksjonsavgiften ligger nå på om lag 80 prosent av melkeprisen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2016