Høring - forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Forslaget er primært en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2018. Det følger av sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai at innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjon, skulle utredes, jf. kapittel 1.4.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2019

 • Animalia
 • Finansdepartementet
 • Fylkesmennene
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsvin
 • Nortura SA
 • Regelrådet