Forskrift om endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. september 2019 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 10.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov