Svine- og fjørfeproduksjonsloven

LOV-2004-01-16-5 Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter