Høring - Forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven - delegasjon av myndighet til interkommunale organer

Høringsfrist: 28.01.2004

Helsedepartementet foreslår endringer i kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven. Endringsforslagene vil gi kommunene hjemmel til å delegere myndighet til interkommunale organer på områdene miljørettet helsevern og smittevern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: