Høring - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i rentebegrensningsreglene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.08.2017