Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker

Endringene gjelder bestemmelser i pakkereiseloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, eiendomsmeglingsloven, bustadoppføringsloven, ekomforskriften og i domeneforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2015