Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om forskrift om tilskudd til IA-bransjeprogrammer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2019