Høring - forslag til ny naturskadeforskrift

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2017. Loven inneholder en rekke forskriftshjemler. Forskriften som nå sendes på høring gir utfyllende regler om blant annet dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2016