Høring - forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll hos tredjemann og ny forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2012