Høring - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 "Sett under ett"

Stjernø-utvalget avga 22. januar 2008 utredningen "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning" (NOU 2008: 3) til Kunnskapsdepartementet. Departementet sendte utredningen på høring 29. januar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2008