Høring – NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

Tronutvalget avga 12. september 2007 utredningen NOU 2007: 11 Studieforbund - læring for livet til Kunnskapsdepartementet. Utvalget hadde som mandat bl. a. å anbefale studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Utvalget har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring, og at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Utvalget ble ledet av fylkesordfører i Oppland Audun Tron og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 28. september 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2008