Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2008

Vår ref.: 07/3054 FM GKB

Høring - NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak


Finansdepartementet sender med dette på høring Revisjonspliktutvalgets utredning NOU: 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak. Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper. Et mindretall går inn for unntak fra revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene.

Utredningen er tilgjengelig på Internett på ~/link/7283d75900f74851abe2628b363004a5.aspx. En trykket versjon av utredningen vil bli sendt til høringsinstansene så snart den foreligger.

Høringsuttalelser må være Finansdepartementet i hende innen mandag 20. oktober 2008. Vi ber om at høringsuttalelser også sendes i elektronisk versjon til postmottak@fin.dep.no. Vi ber også om at adressatene vurderer om utredningen bør forelegges for underliggende etater eller andre innen egen sektor som ikke står på høringslisten, og at det i så fall opplyses om det i høringssvaret.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                           Erling G. Rikheim
                                                           avdelingsdirektør

Høringsinstanser


Alle departementene
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop NKL BA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
HSH
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bankrevisorforbund
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Kommunerevisorforening
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen