Historisk arkiv

Utredning om revisjonsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag Revisjonspliktutvalgets utredning. Utvalget er delt i spørsmålet om det bør være revisjonsplikt for små aksjeselskaper.

Finansdepartementet mottok i dag Revisjonspliktutvalgets utredning.
Utvalget er delt i spørsmålet om det bør være revisjonsplikt for små aksjeselskaper.

Departementets initiativ til å utrede revisjonsplikten for de minste foretakene er særlig motivert med utviklingen i våre naboland, nye krav til revisjon og et stadig behov for oppmerksomhet om de små foretakenes rammevilkår.

- Utvalget har blant annet vurdert om små foretak skal være unntatt fra revisjonsplikt. Utredningen viser med tydelighet at svaret på det ikke er gitt. Utredningen og den videre høringsrunden vil gi oss et godt grunnlag for den vurderingen departementet senere skal gjøre, sier statssekretær Ole Morten Geving.

Revisjonspliktutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mai 2007 for å utrede revisjonsplikten for små foretak. Utvalgets flertall mener revisjonsplikten bør videreføres for alle aksjeselskaper. Et mindretall går inn for at de minste selskapene unntas fra revisjonsplikt.

Allerede ved oppnevningen av utvalget ble det forutsatt at utredningsarbeidet skulle sikre likestilling av revisjonsplikt mellom norske aksjeselskaper og norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF). - Det sentrale hensyn er likebehandling av aksjeselskap og norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) når det gjelder revisjonsplikt. Vi bør ikke ha revisjonsregler i Norge som favoriserer NUF i forhold til aksjeselskap, sier statssekretær Ole Morten Geving.

Utvalgets utredning sendes nå ut på høring med frist 20. oktober 2008.

________________________

Les pressemelding fra Revisjonspliktutvalget her

Les Revisjonspliktutvalgets utredning NOU 2008: 12

Høring - NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak

Pressekonferansen kan sees på Nett-TV