Høring - NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser. Høringsfristen er 20. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2010

Resultat:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser.

___________________ 

Brev fra departementet til ytterligere høringsinstanser 6. oktober 2010:
Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser – offentlighetslovens bestemmelser om innsyn i tilbud (PDF)

Brev fra departementet til høringsinstansene 27. mai 2010:
Utsatt høringsfrist på NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser (PDF)