Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Barne- og likestillingsdepartementet sender NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene på offentlig høring. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Høringsfristen er 30. september 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2017