NOU 2017: 6

Offentlig støtte til barnefamiliene

Utvalget har vurdert offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Utredningen analyserer dagens situasjon for familier med barn og legger frem anbefalinger til innretning av ny familiepolitikk.

Les dokumentet