NOU 2017: 6

Offentlig støtte til barnefamiliene

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 19. juni 2015 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede støtten til barnefamiliene. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 6. mars 2017

Anne Lise Ellingsæter leder

Hege Brækhus

Mathilde Fasting

Lars Håkonsen

Elin Kvande

Simen Markussen

Axel West Pedersen

Liv Johanne Syltevik

Thor Olav Thoresen

Anne Hege Strand sekretariatsleder

Marcus Langberg Smestad

Mari Brekke Holden

Liv Solveig Korsvik

Øyvind Opland

Anders Osmunddalen

Per Jakob Tehel

Til forsiden