Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret. Sentrale og kommunale myndigheter vil kunne bruke data fra registeret for å bedre planlegge, styre og evaluere helse- og omsorgstjenestene. For eksempel vil registeret gi verdifull informasjon om behandlingen av pasienter med folkesykdommer som kols og diabetes. Dette ville være viktig kunnskap for å utvikle tjenestene. KPR skal bygges opp trinnvis. Det legges opp til at registeret skal ferdigstilles i løpet av 2017. Hvis lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det bli utarbeidet en forskrift som vil bli sendt på egen høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Søket ditt gav 72 treff.