Høring - overgangsregel til endring i friinntektssatsen

Resultat: Forskrift om utfylling og gjennomføring av overgangsregel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Fastsatt av Finansdepartementet 25.april 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. del IV ledd nr. 3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2014