Høring - overgangsregel til endring i friinntektssatsen

Resultat: Forskrift om utfylling og gjennomføring av overgangsregel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Fastsatt av Finansdepartementet 25.april 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. del IV ledd nr. 3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2014

Vår ref.:

Høring - overgangsregel til endring i friinntektssatsen   

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregel til lovendring om redusert friinntektssats, jf. lov 21. juni 2013 nr. 66. Forslaget inneholder bestemmelser som presiserer vilkårene som må være oppfylt for at overgangsregelen skal komme til anvendelse.

Finansdepartementet sender samtidig på høring et lovforslag om endring av overgangsbestemmelsen. I tilfeller der det er en nødvendig sammenheng mellom et utbyggings- og rørledningsprosjekt foreslås at det samlede prosjektet skal være omfattet av overgangsregelen selv om bare plan for den ene delen er innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013. Videre foreslås en endelig tidsbegrensning for hvor lenge overgangsregelen skal gjelde.

Høringsfristen er 21. februar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Amund Noss  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                           Beate Bentzen 
                                                                           fagdirektør

Vedlegg   

                                                                                                     
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Olje- og energidepartementet

Skattedirektoratet

Oljeskattekontoret

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Norsk olje og gass

A/S Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Recources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det Norske Oljeselskap ASA

Det norske oljeselskap ASA

DONG E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison Interntional SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enquest Norge AS

E & P Holding AS

Excel Expro Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Expl. and Production Norway A/S

Fortis Petroleum Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Front Exploration

Gassco AS

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Ithaca Petroleum Norge AS

Kufpec Norway AS

Lime Petroleum

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

MAERSK OIL NORWAY AS

Maersk Oil Norway AS

Marathon Petroleum Norge AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

Noreco AS

Norske AEDC A/S

North Energy ASA

PA Resources Norway AS

Petoro AS

Petro Artic AS

Petrofac Norge AS

Petrolia Norway AS

PGNiG Upstream International AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

Rocksource ASA

RN nordic Oil AS (Rosneft)

RWE Dea Norge AS

SE Energy AS

Skeie Energy AS

Skagen44 AS

Suncor Energy Norge AS

Statoil Petroleum AS

Svenska Petroleum Exploration A/S
c/o RES

Talisman Energy Norge AS

TOTAL E&P Norge AS

Tullow Oil Norge AS

VNG Norge AS

Wintershall Norge AS

Til toppen