Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene blant annet i finansforetaksloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.08.2020