Høring - Utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder i offentlig sektor

Andre versjon av Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor er sendt på høring. Standardiseringsrådet foreslår blant annet IT-standarder for multimedia og for dokumenter som utveksles per e-post.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2009