Høring - Forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor

Forslag til forskrift om krav til bruk av obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor er sendt på høring. Forskriften vil innebære at hele forvaltningen, også kommuner og fylkeskommuner, blir pålagt å bruke åpne IT-standarder ved publisering på offentlige nettsider.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2009

Vedlegg:

NB: Ved en feiltakelse er PDF versjon 1.5 utelatt blant forslagene til obligatoriske standarder, slik det framkommer i forskriftsutkastets §4. Vi ber derfor om at følgende legges til grunn for eventuelle høringssvar:

§ 4 Obligatoriske standarder

Ved publisering av dokumenter på Internettsidene til offentlige virksomheter, gjelder følgende obligatoriske krav om formatene som skal benyttes:

(1) Ved publisering av ferdigstilte dokumenter skal det benyttes
a. HyperText Markup Language, HTML 4.01 / Extensible HyperText Markup Language, XHTML 1.0, eller
b. Portable Document Format (PDF), versjon PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005), PDF 1.4, PDF 1.5,  PDF 1.6 eller PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008)

(2) Ved publisering av dokumenter som skal kunne bearbeides videre, skal
det benyttes
a. Open Document Format (ODF), versjon ISO/IEC 26300:2006 (ODF 1.0 Second Edition)

Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg til dem som er spesifisert ovenfor, når dette er hensiktsmessig.
Offentlige nettsider skal tilfredsstille kravene i forskriften her ved publisering av nye dokumenter på nettsider fra og med 1. januar 2010, og på alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar 2014.