Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Spesialistforskriften regulerer i dag legenes spesialistutdanning i de 43 spesialitetene som primært gjennomføres ved sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til regulering også av spesialistutdanningen i de øvrige tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Dette er spesialiteter der spesialistutdanningen for en stor del gjennomføres utenfor sykehusene, i primærhelsetjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2018

Søket ditt gav 72 treff.