Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

Samferdselsdepartementet sender med dette revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2016