Høring - styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011