Prop. 81 L (2012–2013)

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget