Høring - UNCITRAL - arbeidsgruppens endelige utkast til ny konvensjon om transport av stykkgods til sjøs

Høringsfristen er 10.04.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2008