Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til endringer i samtrafikkforskriften. Høringsfristen er 20. desember 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2011

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

ABB AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Baneservice AS
Borregaard
CargoLink AS
CargoNet AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Flytoget AS
Green Cargo AB
Harald Møller AS
Hector Rail AB
Helge R. Olsen & Sønn AS
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Malmtrafikk AS
Mantena AS
Mitrans AS Hamar
Narvik Havn KF
Norcem AS
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb
Norsk lokomotivmannsforbund
Norske Skogindustrier ASA
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Havn KF
Peterson Rail AB
Railcare Tåg AB
Scandpower AS
SINTEF IKT
SJ AB
Smurfit Norpapp AS
Statens jernbanetilsyn