Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til endringer i samtrafikkforskriften. Høringsfristen er 20. desember 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2011

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til endringer i samtrafikkforskriften.