Høring - utkast til forskrifter om tilskudd til filmformål

Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak og forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2008

Saken er ferdigbehandlet.

Resultat av høringen:

Forskrift av 8. august 2007 nr. 979 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner er erstattet av Forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, Forskrift av 2. juli 2003 nr. 938 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak er erstattet av forskrift av 3. november 2009 nr.1334. Forskrift av 23. november 2007 nr. 1283 om tilskudd til produksjonsselskaper og forskrift av 23. november 2007 nr. 1284 om tilskudd til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino er erstattet av forskrift av 17. desember 2009 om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner.