Høring – Endringer i konservesordningen for bær til bearbeiding

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endringer i forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2022