Høring — forslag om endring av forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2006


Høringsinstanser med merknader:

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Skattedirektoratet

Verdipapirfondenes Forening

Høringsinstanser uten merknader:

Kredittilsynet