Høring – forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2015

Vår ref.: 14/4159 SL ELHG/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk.

Forslaget innebærer at vindkraftverk avskrives lineært over fem år.  

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. Organisasjoner mv. som ikke framgår av høringslisten kan også komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 30. mars 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Eva Gjerlaug
                                                                             rådgiver

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bellona

Distriktenes energiforening

Energi Norge

Enova

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

LNVK

Norges Miljøvernforbund

Norsk Industri

Norwea  

NTE

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Zero Emission Resource Organisation

Til toppen