Høring – forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten. Utredningen inneholder professor em. Frederik Zimmers forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2016