Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves

Resultat: Prop. 74 L (2011-2012) Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2012

Søket ditt gav 61 treff.