Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på alminnelig høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.03.2017