Høringer

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Høring om Brochmann 2-utvalgets NOU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2017

Søket ditt gav 68 treff.