Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til departementet og underliggende virksomheter. Gruppen overleverte sin rapport til kunnskapsministeren 6. januar. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.04.2016