Høring – statens finansiering av Svalbard kirke etter utskilling av Den norske kirke fra staten

Den kirkelige virksomheten på Svalbard (Svalbard kirke) blir i dag finansiert over Svalbardbudsjettet, som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet, mens den statlige delen av Den norske kirkes øvrige virksomhet blir finansiert over Kulturdepartementets budsjett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2016