Høring – strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2014

Vår ref.: 13/632 EEr

Høring – strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Vedlagt følger et høringsnotat utarbeidet av departementet vedrørende strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland (SPU). Høringsnotatet bygger på rapporten fra Strategirådet for SPU, som ble lagt fram den 11. november 2013. En norsk oversettelse av rapporten er også vedlagt. Strategirådet anbefaler i sin rapport flere endringer i strategien for arbeidet med ansvarlig investeringspraksis i SPU, herunder institusjonelle endringer.

Departementet ber om eventuelle merknader innen fredag 24. januar 2014. Vi ber om at elektronisk versjon av høringsuttalelsene sendes til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Pål Haugerud e.f.
ekspedisjonssjef

Espen Erlandsen
avdelingsdirektør

Finans Norge
WWF-Norge
Norges Bank
Etikkrådet
Forum for utvikling og miljø
Norsif
Svesif
Dansif
Finsif
Bellona
Amnesty Norge
Attac
Framtiden i våre hender
Kirkens Nødhjelp
Oslo Center for Peace and Human Rights
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Zero
Regnskogsfondet
Transparency International Norge
Changemaker
FAFO
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Den Norske Bank
Nordea
Storebrand Kapitalforvaltning
KLP Kapitalforvaltning
Norges Handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Hanken Svenska Handelshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Copenhagen Business School
Skattebetalerforeningen

Til toppen