Høring - Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap. I høringsnotatet skisserer Finanstilsynet 3 alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke amortisert kost når den internasjonale regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IFRS 9) innføres, og omtaler konsekvensene av de ulike alternativene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2022