Høring av endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirking, merking og omsetning av ost - osteforskriften

Forskrift om endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost. Fastsatt 20. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2007